Home » Info » Service Webshop » Garantie en Klachtenregeling Webshop

Garantie:

Ik geef om de producten die ik verkoop en doe logischerwijs mijn best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij mij hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zal ik kosteloos zorg dragen voor vervanging.

 

Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ook de verzegeling van de producten mogen niet verbroken zijn.

 

De garantietermijn van Sigi's sport en lifestyle, Sigi's Beautysalon en Sigi's Webshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Sigi's sport en lifestyle, Sigi's Beautysalon en Sigi's Webshop is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door u, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.