BLESSUREPREVENTIE EN SPORTVERZORGING

BLESSUREPREVENTIE EN SPORTVERZORGING

Blessurepreventie is het totaalpakket aan maatregelen om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen dus ook het geven van voorlichting en bewust maken van de risico's die de sporter ervaart in de uitoefening van zijn/haar sport. Ook mensen die niet of nauwelijks sporten en wel geregeld spier en gewrichtsklachten hebben kunnen voor een dergelijk advies en behandeling terecht.

De behandeling bestaat uit:

 • begeleidt sporters voor, tijdens en na het sporten.
 • verricht een preventief onderzoek naar insluipende blessures van het bewegingsapparaat.
 • adviseert sporters o.a. over verantwoord sporten, kleding, voeding, schoenen en hygiëne
 • tapen/bandages aanleggen om te voorkomen dat er nieuwe blessures ontstaan of oude weer gaan opspelen.
 • verzorgt sporters bij acuut (sport)letsel (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen), AED.

Sportverzorging richt zich op de begeleiding van sportende en bewegende mensen (ook niet-sporters) zodat hun gezondheid en conditie wordt behouden, verbeterd of hersteld. Belangrijk onderdeel hierbij is de preventie van blessures en overbelasting.

De sportverzorger werkt in de totale sportgezondheidszorg samen met andere disciplines zoals sport- en huisartsen en (sport)fysiotherapeuten. De sportverzorger houdt zich bezig met gezonde mensen en stemt zonodig de begeleiding tijdens herstel af met artsen, fysiotherapeuten en trainers/coaches. Vaak is het de sportverzorger die het eerst te maken krijgt met sporters met gezondheidsklachten, overbelasting en blessures. Soms (bij een zogenaamde 'contra-indicatie' voor behandeling door de sportverzorger) vindt er eerst doorverwijzing plaats naar een arts voordat de sportverzorger aan de slag mag.

Sportverzorging wordt meestal beoefend door (via een beroepsopleiding gediplomeerde) sportmasseurs en bestaat, naast massage, uit meerdere activiteiten:

 • onderzoek en inspectie van de mens en het bewegingsapparaat
 • uitvoeren van functietesten
 • opstellen van een behandelplan in overleg en met goedkeuring van de cliënt
 • toepassen van(sport)massage
 • toepassen van bandages en tapes
 • geven van voorlichting en adviezen over blessurepreventie, trainingsbelasting, voeding, etc.
 • het verlenen van eerste hulp aan een cliënt met acuut sportletsel (EHBSO, reanimatie)
 • werken volgens kwaliteitsnormen (o.a. registreren / archiveren van gegevens, evaluatie behandeling)