Wie is Sigi's sport en lifestyle

Sigrid Speckmann
Masseur / Gewichtsconsulent / Ziekenverzorgster

Na jaren in de gezondheidszorg als ziekenverzorgster te werken, werd het in 2011 na een intensief revalidatieproces tijd voor iets nieuws.

Begonnen met voetreflex omdat ik dat zittend kond doen. Vervolgens massagecursussen in de wellness, maar ik kreeg hiermee mijn praktijk niet van de grond. In 2013 de sportmassage gedaan en een aantal medische massageopleidingen en inmiddels weten vele mensen de praktijk te vinden. Van semiprof sporters, overige sporters tot alle andere soorten klanten. Dit maakt mijn werk dan ook zo leuk en uitdagend.

In 2016 was ik mijn eigen lijf zat. Ik woog 90 kilo, had kledingmaat 50, dus het werd tijd dat ik mezelf eens ging aanpakken met succes. Na een jaar was ik 22 kilo kwijt en voelde ik mij een stuk fitter en had veel meer energie.

Ondertussen kreeg ik steeds meer met name van de sporter vragen hoe ze zoveel mogelijk blessurevrij kunnen presteren. Dit alles bij elkaar gaf mij de motivatie om in juni 2017 het diploma gewichtsconsulent te behalen en mij verder in dit jaar ook te gaan specialiseren in sport en voeding.

Door deze combinaties en vele ervaring de afgelopen jaren kan ik mensen persoonlijke doelen laten behalen en haal ik ook mijn eigen doel. Want mijn doel is mensen op een leuke en spontane manier helpen.

Ik hoop dan ook dat u met mij kennis wilt maken en ik u kan laten ervaren wat ik in mijn mars heb.

Groetjes en hopelijk tot snel,

Sigrid

Mijn praktijk

In de begin jaren is het prima als je een praktijk aan huis hebt en dit was ook bij mij het geval. Maar ik had wel steeds het gevoel dat wanneer je praktijk uit huis is een profesionelere uitstraling heeft en je alle doelgroepen kunt bereiken.

Eind 2016 werden de plannen concreter en was het voor mij duidelijk dat ik wel in de buurt van waar ik woon een praktijk wilde hebben. Via een klant kwam ik in aanraking met fysiotherapiepraktijk Beter Saendelft die een ruimte voor mij hadden. Hier ben ik op 1 mei 2017 dan ook daadwerkelijk begonnen.

Het samenwerken met 4 fysiotherapeuten, een looptrainster en een oedeemtherapeut is een goede combinatie en we vullen elkaar dan ook goed aan.

De praktijk ligt op sportpark de omzoom in het clubgebouw van atlethiekvereniging Licurgus en is hierdoor ook rolstoeltoegankelijk.

Vanaf de parkeerplaats loop je naar de atlethiekbaan toe. Tussen de baan en het clubgbouw is het de laatste deur links onder het bordje Beter
Zelfde ingang als fysiotherapie Beter Saendelft.

De begeleiding door de BGN-gewichtsconsulent wordt door een toenemend aantal zorgverzekeraars vergoed. U kunt de voorwaarden terugvinden in uw eigen polis. De BGN-gewichtsconsulent wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Uw bezoek aan de BGN-gewichtsconsulent is daarom niet van invloed op uw eigen risico.

Massages en de voetreflex worden helaas niet meer vergoed

-->

Privacyverklaring

Sigi's sport en lifestyle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Sigi's sport en lifestyle kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de behandelingen van Sigi's sport en lifestyle en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een online afsprakenformulier op de website aan Sigi's sport en lifestyle verstrekt. Sigi's sport en lifestyle kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor en achternaam.
 • Uw adres gegevens.
 • Uw Telefoonnummer.
 • Uw e-mailadres.
 • Uw BSN en verzekeringsnummer.
 • Uw Geboortedatum.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals relevante medische gegevens
 • Relevante maatschappelijke sociale gegevens (werk-woonsituatie, relatie, kinderen, hobby's, sport).
 • Sigi's sport en Lifestyle verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Sigi's sport en lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemenals u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen via de mail, sms, wats-app indien u telefonische onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  Daarnaast kan Sigi's sport en lifestyle uw persoonsgegevens gebruiken om andere zorgverleners te informeren (uiteraard met en na uw toestemming) bij verwijzing naar een andere behandelaar. Indien uw behandelaar om andere redenen gebruik zou moeten maken van uw gegevens, zal om uw toestemming worden gevraagd.

  Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Sigi's sport en lifestyle verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar Email: sigi@sportenlifestyle.nl.

  Sigi's sport en lifestyle zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

  Sigi's sport en lifestyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Sigi's sport en lifestyle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen

  Sigi's sport en lifestyle hanteerd een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al gebruikte systemen; en heeft zelf een geheimhoudingseed afgelegd. Er worden back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten gemaakt.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meerdere informatie wenst over de beveiliging van door Sigi's sporte en lifestyle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sigi's sport en lifestyle op via Email: sigi@sportenlifestyle.nl

  www.sigisportenlifestyle is een website van Sigi's sport en lifestyle.

  Sigi's sport en lifestyle is als volgt te bereiken:

  Sportpark de Omzoom,
  Jaap bootpad 4,
  1567 DA Assendelft
  Telefoonnummer: 06-42613015
  Email: sigi@sportenlifestyle.nl

  Kvk nr.: 52590755
  BTW nr.: 191261464B02
  Lidnr. BER: 8555
  Lidnr. BGN: 4110